Utstilling av Bjørga Lassa

1 jun 2017 18:00
26 jun 2017 15:00
Etc/GMT-1

Bjørg Lassa har separatutstilling i Frida Hansens hus i Hillevåg.
Utstillingsperiode 1.juni - 26.juni.
Åpningsdag: 1. juni kl.18.00
Åpent: mandag - torsdag - fredag kl.10 -15.
søndag kl.11-18, sønndag 11.06. stengt

Curriculum Vitae : Bjørga Lassa
Rogaland Kunstskole 1979
Teknisk Petroleum / RDH / UIS 1985
Kunsthistorie UIS 2009
Pedagogikk UIS 2010
Godkjent elev av
Kjell Pahr–Iversen 2010

Utstillinger (et utvalg) :
Galleri TIT art and design, Bergen 2003
Galleri Perlemorstrand, Ryfylke 2005
Galleri Sult, Stavanger 2005
Victoria Hotel, Stavanger 2009
Galleri B. Lassa, Stavanger 2011
Ramsvig Handelsstad, Ryfylke 2012
Galleri B. Lassa, Stavanger 2012
Ramsvig Handelsstad, Ryfylke 2013
Galleri B. Lassa, Stavanger 2013
Ramsvig Handelsstad, Ryfylke 2014
Galleri B. Lassa, Stavanger 2014
Galleri B. Lassa, Stavanger 2015
Ramsvig Handelsstad, Ryfylke 2016
Stavanger Forum expo 2016
Galleri B Lassa 2016

Teknikk :
Olje på lerret. Akryl på papir. Noen av papir-
arbeidene er mixed media og kan også inneholde
guache og litografisk tusj.

Presentasjon av bilder :
Arbeider ofte i serier, men har valgt å presentere bilde materialet litt
spredt - for å vise en bredde i produksjonen.

Definisjon av mitt ståsted i kunsten.
Jeg gikk på kunstskole i unge år. Trengte noe mer vitenskapelig å bite i. Tenkte å studere biologi, - det ble «petroleums - akademiet.» Har også studert kunsthistorie og pedagogikk. Jeg har vært Kjell Pahr - Iversen`s elev gjennom 6 år, og er den eneste han har godkjent. Kjell Pahr - Iversen har selv bl.a. en realfaglig legning.
Jeg forsto først senere at min realfaglige legning var en del av kunstneren i meg. Mitt musikalske gehør kom heller ikke helt til sin rett i musikken, men da jeg fikk FARGESYN, forstod jeg at en musiker håndterer klangfarger og en koloristisk billedkunstner håndterer fargeklang. ALT HENGER SAMMEN MED ALT. - Det handler om å se og forstå disse sammenhengene!
Matematikk er abstraksjon med tall. Abstraksjoner med former og farger, har også en kosmisk forankring!
For å sitere Kandinsky: Formen er innholdets uttrykk og klangen er formens sjel! Det er gjennom vitenskap og følelse at den sanne form oppstår. Friheten er tilsynelatende. Det handler om å uttrykke seg langs noen kosmiske røde tråder. Når jeg konstruerer i et abstrakt billedspråk, tenker jeg mer arkitektonisk/desigmessig. Energiene er kosmiske enten man beregner dem eller visualiserer dem. Jeg aktiviserer telelinsen i hjernen og går noen ganger tett på. Jeg tenker masse, vekt, moment, vekstenergier og osmotiske trykk. I arkitekturen omtales dette som METABOLISME! Dette må hjernen forstå, hvis hånden skal lystre!
Jeg tror bildende kunstnere er en sammensatt gruppe. Noen har ordet og er humanistiske og fortellende/ metaforiske, mens andre er mer forskere i hvordan naturen oppfører seg. Det kan nok være overlappinger her, og noen har i tillegg en musikalsk dimensjon i forhold til fargebehandling. Fargene må også forstås optisk/ energimessig når det gjelder masse og lys.
De visuelle abstraksjonene kom parallelt med andre rørelser på tidlig 1900 - tall. Da kom Einstein med sine relative teorier, mikroskopet ble funnet opp og Freud kom med psykoanalysen. Bauhaubevegelsen kom blant arkitektene. Arkitekten Antoni Gaudi klarte til og med på 1800 - tallet å forstå abstraksjoner angående organisk vekst.
Utviklingen for meg som bildene kunstner har gått i rykk, som en slags seggregeringsprosess i hjernen også kalt «flow». Først kom FARGESYNET.» Jeg prøver å spille med begge hendene i klaveret». Så kom ROMSYNET. Så ble det figurative i det abstrakte utkrystallisert, og etter en tid forståelsen av å uttrykke seg abstrakt figurativt organisk, / FORMSYN. Jeg tenker et vekstdrama som Darwins lov. Noe er sterkt og vil opp og fram, mens noe er svakere/mykere og må gi etter. Så kom en bedre OPTISK FORSTÅELSE og håndtering av kontraster og lys. Når hjernen forstår kan man STYRE kroppsbevegelsene i strek og strøk både når det gjelder hastighet, trykk og kontrollere mediet,(det kjemiske aspektet), samtidig som man er kosmisk konsistent! Det handler altså både om komposisjon og konstruksjon og samtidig å DANSE dette ut.
Det som er beskrevet ovenfor er den faglige delen og må selvfølgelig knyttes sammen med det å finne SITT EGET UTTRYKK. Det å forstå sine gener og å utvikle dem sammen med sine følelser, sin kunnskap og sin livserfaring. Definere seg selv og sitt budskap.
Det handler om VÅGEMOT og om å frigjøre kroppen/hjernen for friksjon.
Følelsene er en kunstners redskap.
Billeduttrykket mitt er abstrakt figurativt.
Arbeidene uttrykker ekspansive organiske energier. Noen av motivene er portrettlignende sjelelige avspeilinger, mens andre er mer i retning av organisk
vekst.
Inspirasjonen kommer fra naturen/vitenskapen og fra noe åndelig/spirituelt – mytologisk.

Juli 10
Bjørg Lassa er en kunstner med et betydelig potensiale. Siden hun har sin utdannelse både innen
billedkunst og ingeniørfag, er det nettopp billedbyggingen, det vil si formelementenes og
formkimenes vekst og utbredelse på billedflaten, som har åpnet for hennes evner. Denne organiske
forståelse av formenes mangfold og velde, av det vekstdrama som oppstår og utvikler seg på
lerretet, er Bjørg Lassa`s sjeldne styrke. Gjennom en rekke tegninger, akvareller og malerier, har hun
mer og mer evnet å fange øyeblikket hvor ikke bare beskueren ser bildet, men hvor billedet ser
tilbake på beskueren. Det har med energi å gjøre!
Kjell Pahr –Iversen.

Om Frida hansen

Om Frida hansen

Leie lokaler

Frida Hansens hus har rom til leie for kunstnere. Du kan også leie rom til lukkede selskap.

Les mer

Omvisning

Vi tar gjerne i mot grupper og skoleklasser for å fortelle historien.

Les mer