Huset og historien

Det originale "Enkesetet" med hagen.
Huset i Hillevåg.
Huset i dag
Eiendommen som den en gang var bebygget
Wilhelm Severin Hansen Frida's ektemann
Hillevåg Veterankorps spiller på terassen
Musikk i Køhlerparken juni 2009

Huset og historien
 

Køhleranlegget gjorde Hillevåg berømt. Læreren Maurits Dybing på Bokn bygde på 1860 tallet på huset sitt og satte inn nye vinduer. En kveld satte han lys i alle vinduene og rodde ut på sjøen for å nyte synet "Det skje vera som et Hillevåg" skrøt han. Når noe var riktig storveis, da var det som "et Hillevåg".

"Der byggedes og plantedes paa Hillevaag". Johan Adam Køhler kalte firmaet J.A. Køhler & Co og satset videre på Hillevåg. Han bygde brennevins-brenneri som i 1840 ble skiftet ut med bryggeri, bygde ut møllene og kjøpte utover i 1820-årene stadig mer jord. Johan Adam anskaffet seg flere byeiendommer og fortsatte med sild og skip, blant annet på de to briggene "Den norske Klippe" og "Norden", den siste Stavangers største skute. I 1830 døde Johan Adam som byens nest største skatteyter.

Hovedbygget

Fredrik fulgte etter stefaren som ny leder, men med moren som formell eier. I Hillevåg reiste han i 1833 en staselig bygning i empiresil med en grunnflate på over 280 kvadratmeter. Fra sommerresidens utviklet stedet seg til hovedbopel for Køhler-familien. Videre dyrket han mye mark og gjødslet med sildeavfall og feit mold som firmaskipene bragte hjem som ballast.

Verftet og skipsfart.

I 1836 satte "Køhler" det to briggene sine inn i emigrantfarten. Rundt 1850 var rederiet størst i byen. Fredrik etablerte eget skipsverft i Hillevåg der han bygde skip både for egen og andres regning. Våren 1851 sjøsatte han "Hebe", byens største skip og det første spesialbygd for emigrasjons-farten.

Fjøs og skole

Da Peter døde i 1875 flyttet Mathilde inn i Køhlerhuset (dagens Frida Hansens hus) som siden ble hetende "Enkesetet". De unge etablerte seg da i hovedhuset der Frida hadde seks tjenestejenter til å hjelpe seg. Wilhelm bygde ut gårdsdriften og reiste i 1876 et 122 meter langt fjøs med plass til hundre kyr. I 1880 etablerte de skole for barna til de ansatte og allmuen og satte opp et halvannen etasjes kontorbygg i steinmur. Kronen på verket var 2. etasjen på hovedhuset, et prosjekt som sto ferdig kort tid før konkursen i 1883.

Handelshus på hell

Året 1870 ble illevarslende. Da forsvant silda, og Peter fikk diabetes, en sykdom det ikke fantes kur for. Enda noen år med gullkantede fraktrater kompenserte likevel for at silda forsvant. Men truende røykskyer formørket horisonten.

Katastrofen

Slik strålte Hillevåg opp på sin veg mot undergangen. Silda ble borte, og i 1875 startet skipsfartskrisen. Wilhelm satset fortsatt på seilskuter i en periode da dampskipene representerte framtiden. Selv om virksomheten i Hillevåg ga godt overskudd, kompenserte den ikke for de tapene som nå kom. Den 5, januar 1883 gikk handelshuset Køhler og Ploug & Sundt konkurs. Den samla gjelden svarte til nesten tre årlige statsutgifter og førte til et omfattende krakk i Stavanger. Den positive effekten av sammenbrudet var at det frigjorde tid for Frida til å veve. Og hageanlegget i Hillevåg ga inspirasjon livet til ende.

Om Frida hansen

Om Frida hansen

Leie lokaler

Frida Hansens hus har rom til leie for kunstnere. Du kan også leie rom til lukkede selskap.

Les mer

Omvisning

Vi tar gjerne i mot grupper og skoleklasser for å fortelle historien.

Les mer